polityka prywatności


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 22 maj 2018 r.

I Informacja dotycząca Administratora danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest HISTO Robert Strzelecki zwany dalej Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy: odo@histo.pl lub telefonując pod numer: +48 61 654 00 11.
 2. Twoje dane osobowe mogą być zbierane poprzez formularz kontaktowy na stronie histo.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla niżej wymienionych celów:
  1. realizacja działań niezbędnych do podpisania umowy i realizacja umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO ),
  3. realizowania działań w zakresie marketingu, dotyczącego produktów i usług własnych Administratora drogą pocztową (art. 6 ust.1 lit. b RODO, a po zakończeniu umowy art. 6 ust.1. lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość informowania o oferowanych przez niego produktach i usługach). Administrator może pozyskiwać też dodatkowe zgody na realizację komunikacji handlowej i marketingowej na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy Prawo Telekomunikacyjne,
  4. prowadzenia badań w zakresie jakości obsługi (art.6 ust.1 lit. f RODO – gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest pozyskanie wiedzyo poziomie zadowolenia klientów),
  5. analitycznych i statystycznych (art.6 ust.1 lit. f, RODO gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko, adres, telefon, email, NIP. Możliwe jest rozszerzenie tego zbioru z uwagi na specyfikę umów.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości świadczenia usługi, przygotowania oferty, realizacji umowy.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne, tj. w zależności od podstawy prawnej przetwarzania: przez okres realizacji umowy, okres ten może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, a także jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi.
  W przypadku zgody, przetwarzanie danych będzie miało miejsce do momentu jej odwołania.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w związku z realizacją umowy: uprawnionym pracownikom Administratora, podwykonawcom, firmom transportowym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym obsługę finansowo-księgową itp.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


II  Prawa przysługujące podmiotowi danych  z uwagi na przetwarzanie  danych osobowych

 1. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne – prawo żądania sprostowania danych,
 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku – prawo żądania usunięcia danych,
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe (możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres, pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych), Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych (do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu) – prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą lub przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny – prawo żądania przeniesienia danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

 

PLIKI COOKIES Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl)

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Clickcloud Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera.
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.