JTI Japan Tobacco International Polska Sp. z o.o.JTI Japan Tobacco International Polska Sp. z o.o.

Stałe urządzenie gaśnicze SUG Novec 1230 dla trzech serwerowi JTI Japan Tobacco International Polska Sp. z o.o.

Dostawa i instalacja systemu gaszenia gazem Novec 1230 firmy 3M. Dla trzech pomieszczeń serwerowych zainstalowano stałe urządzenia gaśnicze SUG z środkiem gaśniczym Novec 1230. Każde z pomieszczeń przed instalacją SUG zostało uszczelnione. Stałe urządzenie gaśnicze SUG to standardowy system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru w kluczowych pomieszczeniach z mieniem o znacznej wartości i znaczeniu strategicznym, stale zajmowanych przez ludzi. System jest autonomiczny i automatyczny. W skład systemu gaszenia SUG wchodzą zbiorniki z zaworami oraz czystym środkiem gaśniczym Novec 1230, system orurowania i dysz do przesyłu środka gaśniczego Novec 1230, centrala sterująca Polon Alfa IGNIS 1520, czujki detekcji, sygnalizacja optyczno akustyczna oraz klapy odciążające. Stałe Urządzenia Gaśnicze SUG umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz samoczynne rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach. Po instalacji zostały wykonane testy szczelności dla każdego z pomieszczeń objętych instalacją SUG. Zainstalowane stałe urządzenia gaśnicze SUG posiadają wszystkie wymagane aprobaty, atesty i certyfikaty wydane m.in. przez CNBOP, ITB i PZH.

zainteresowany ofertą? napisz do nas