DSO, System Nagłośnienia, System Sygnalizacji PożaruNiniejszym pragniemy poinformować Państwa, że oferta firmy HISTO została poszerzona o usługi instalacji, montażu, naprawy, modernizacji, rozbudowy , konserwacji następujących systemów :

1.    DSO  – Dźwiękowy System Ostrzegawczy, który jest systemem rozgłaszania przewodowego wykorzystywanym w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego zmobilizowania osób znajdujących się na zagrożonych obszarach. Do celów zaalarmowania system używa sygnałów tonowych i komunikatów głosowych .
2.   System nagłośnienia obiektów, sal wykładowych, konferencyjnych w oparciu o rozwiązania firmy APART .
3.   System sygnalizacji pożarowej POLON Alfa do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
Powyższe systemy działają w oparciu o zainstalowane przez HISTO na obiekcie okablowanie strukturalne sieci komputerowe.
Zapraszamy do współpracy.

zainteresowany ofertą? napisz do nas