Systemy Alarmowe, Kontrola DostępuHISTO oferuje usługi w zakresie dostawy i instalacji systemów sygnalizacji włamania i napadu. W ofercie posiadamy zarówno systemy do mieszkań, domów, jak i firm. Bazujemy na sprawdzonych produktach firmy SATELJABLOTRON. Oferujemy rozwiązania umożliwiające rozbudowę i modernizację np. w przypadku przeprowadzki do większego domu lub biura. Programujemy centrale alarmowe w sposób dostosowany do potrzeb użytkownika tak, aby obsługa systemu była jak najprostsza i dawała możliwość wykorzystania przydatnych funkcji. Po zakończeniu instalacji przeprowadzamy szkolenie użytkownika, zostawiamy instrukcje obsługi oraz książkę systemu alarmowego z danymi technicznymi, planem rozmieszczenia urządzeń, miejscem na adnotacje dotyczące konserwacji, napraw, itp. Systemy Alarmowe Sygnalizacji Włamania i Napadu to bardzo skomplikowany zespół rozwiązań technicznych wymagający wdrożenia specjalnie opracowanych procedur i działań czynnika ludzkiego – dla skutecznej minimalizacji zagrożeń.

Systemy kontroli dostępu instalowane przez HISTO umożliwiają ograniczenie poruszania się po obiekcie osób, które nie są do tego upoważnione, z możliwością wydzielenia stref, do których dostęp będą miały tylko osoby upoważnione. Systemy te dają możliwość monitorowania, kto i jak długo przebywał w danym pomieszczeniu. Systemy te mogą być również stosowane przy bramach wjazdowych na parking. Do systemów kontroli dostępu możemy zaliczyć również systemy kontroli czasu pracy. Umożliwiają one rejestrowanie i automatyczne rozliczanie czasu pracy. Rejestratory gromadzą w swojej pamięci informacje o wejściach i wyjściach pracowników. Dane te można wysłać do komputera, a programy płacowe poddadzą je odpowiedniej obróbce. Kolejną odmianą systemu kontroli dostępu jest system kontroli pracy wartowników. Pozwala on na weryfikację pracy służb chroniących dany obiekt. Można dzięki takiemu rozwiązaniu sprawdzić np. czy obchody są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Każdy z wymienionych systemów może pracować jako niezależna aplikacja spełniająca zadania wynikające z cech charakterystycznych. Można również dokonać integracji poszczególnych modułów w jeden duży system, który pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z kontrolą dostępu. Podczas realizacji i projektowania systemów kontroli dostęu i rejestracji czasu pracy stosujemy komponenty firmy ROGER.

Do komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu alarmowego, kontroli dostępu może zostać wykorzystana zbudowana przez nas sieć okablowania strukturalnego sieci komputerowa.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie instalacji i uruchomień systemów alarmowych, KD kontroli dostępu oraz RCP rozliczania czasu pracy oferujemy naszą pomoc w doborze odpowiedniego systemu dostosowanego do Państwa szczególnych potrzeb i wymagań.

Firma HISTO posiada koncesję MSWiA oraz licencję zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, co upoważnia nas do :

  • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, instalacji urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz prowadzenia eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscu ich zainstalowania,
  • organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego,
  • opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego.

zainteresowany ofertą? napisz do nas