Zasilanie Elektryczne Sieci KomputerowejOdpowiedni dobór sposobu zasilania okablowania strukturalnego sieci komputerowej ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, samych urządzeń IT oraz  przechowywanych w nich danych. Najlepszym i pewnym rozwiązaniem jest montaż dedykowanej instalacji elektrycznej na potrzeby okablowania strukturalnego sieci komputerowej, która jest systemem wydzielonym z ogólnej instalacji elektrycznej. Instalacja dedykowanej sieci zasilania elektrycznego jest nieodzownym elementem budowanego okablowania strukturalnego sieci komputerowej.

W ogólnej instalacji zasilającej budynek oprócz podstawowej składowej napięcia zasilającego znajduje się szereg innych składowych stanowiących zakłócenia. Spośród podstawowych wymienić należy nieparzyste składowe harmoniczne pochodzące od urządzeń indukcyjnych oraz przepięcia łączeniowe powstające podczas załączania i wyłączania odbiorników energii elektrycznej. Zakłócenia harmoniczne oraz przepięcia są główną przyczyną uszkodzeń urządzeń elektronicznych.

Okablowanie strukturalne, sieć komputerowa stanowi galwaniczne połączenie pomiędzy wszystkimi urządzeniami do niej przyłączonymi. Nawet niewielkie różnice potencjałów, rzędu kilku woltów, pomiędzy urządzeniami włączonymi do opisanej wyżej instalacji, powodować mogą przepływ przez zbudowaną sieć okablowania strukturalnego prądów o znacznej wartości. Jest to zazwyczaj główna przyczyna wadliwej pracy urządzeń, uszkodzeń kart sieciowych, przełączników sieciowych, routerów, itp. W większości przypadków istniejąca sieć zasilająca nie nadaje się do wykorzystania we współpracy z logiczną siecią komputerową okablowania strukturalnego.

Główne przyczyny problemów to:

 • brak zabezpieczeń różnicowo-prądowych,
 • zbyt duża ilość gniazd na jednym obwodzie,
 • zbyt mały przekrój kabli wychodzących z przyłącza,
 • brak odpowiedniego uziemienia głównego przyłącza,
 • niejednolite uziemienie wszystkich gniazd zasilających,
 • odwrócenie faz względem bolca uziemiającego w gniazdach,
 • nieodpowiednio dobrane zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe,
 • zasilanie różnych urządzeń innych niż komputery z tego samego przyłącza.

Dlatego też dedykowane instalacje zasilające budowane są jako sieci wydzielone od pozostałej części instalacji elektrycznej zapewniając:

 • zasilane są za pośrednictwem osobnych tablic rozdzielczych,
 • obwody elektryczne, zasilające włączone w nie urządzenia, chronione są odpowiednimi dla tych urządzeń zabezpieczeniami – dławiki, filtry, ochronniki przepięciowe itp.
 • kładzie się duży nacisk na jakość wykonania przewodów ochronnych PE, które eliminują różnice potencjałów pomiędzy włączonymi odbiornikami,
 • gniazda odbiorcze ( DATA ) zaopatrzone są w klucze pozwalające na podłączanie tylko dedykowanych urządzeń.

Dodatkową zaletą dedykowanej sieci zasilania elektrycznego jest łatwość przystosowania jej do zastosowania centralnego UPS’a – gwarantującego, w przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym, podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń do niej włączonych.

Powszechnie używane urządzenia wyposażone w mikroprocesory – komputery, sieci komputerowe, okablowanie strukturalne, aparatura medyczna, urządzenia sterujące procesami technologicznymi, urządzenia telekomunikacyjne itp. – należą do najbardziej wrażliwych odbiorników energii. Dla ich prawidłowego działania parametry napięcia zasilającego z miejskiej sieci energetycznej nie są wystarczające. Zastosowanie zasilaczy awaryjnych UPS nie tylko umożliwia rozwiązanie tych problemów, ale staje się koniecznością.

Oferujemy: sprawdzenie przydatności istniejącej instalacji elektrycznej oraz zaprojektowanie i wykonanie nowego systemu zasilania dedykowanego dla potrzeb sieci komputerowej okablowania strukturalnego.

Od instalacji elektrycznych zasilających urządzenia komputerowe, a zwłaszcza pracujących w lokalnych sieciach komputerowych, wymagany jest wysoki poziom niezawodności pracy oraz bezpieczeństwa osób obsługujących sprzęt komputerowy. Warunki te są możliwe do spełnienia jedynie w dedykowanych instalacjach elektrycznych, służących wyłącznie do zasilania urządzeń komputerowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu komputerowego w sieci elektrycznej oraz zabezpieczenia instalacji przed zanikami napięcia i zakłóceniami elektrycznymi należy stosować bezprzerwowe zasilacze napięcia UPS (Uninterruptable Power Systems). Firma HISTO dostarcza zasilacze UPS o różnej mocy i układzie konfiguracyjnym takich firm jak: EATON Powerware, APC, MGE, Emerson, Ever, Legrand, SCHRACK Technik.

Wiedza i doświadczenia pozwalają nam zaoferować Państwu kompleksowe usługi elektroinstalacyjne w szerokim zakresie:

 • instalacji odgromowych i uziomów,
 • zabezpieczeń przeciwimpulsowych,
 • dedykowanych instalacji zasilających,
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych z przyłączami,
 • budowy tras kablowych i wewnętrznych linii zasilających,
 • projektowania, dobóru i montażu rozdzielni elektrycznych,
 • dostawy, montażu i uruchomienia zasilaczy bezprzerwowych (UPS),
 • pomiarów, konserwacji oraz przeglądów okresowych instalacji elektrycznych,
 • budowy układów zasilania współpracujących z zasilaczami bezprzerwowymi (UPS),
 • oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków, hal przemysłowych, magazynów,
 • budowy czy rozbudowy rozdzielni głównych budynków na potrzeby instalacji wydzielonych.

Skuteczność działania systemów opiera się przede wszystkim na odpowiednio dobranych urządzeniach oraz na ich profesjonalnym montażu. Dlatego też preferujemy montaż instalacji przez wyszkolonych i uprawnionych instalatorów, którzy pracowali przy wielu projektach i posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie.

zainteresowany ofertą? napisz do nas